Vi projekterar och installerar professionella säkerhetssystem
för hem och företag.

Vi använder oss av ett flertal olika förekommande fabrikat på marknaden och typer av system beroende på objektets förutsättningar. Ett modernt säkerhetssystem är ofta integrerat med inbrottslarm, passerkontroll samt brand och utrymningslarm. Överfallslarm är även någonting som förekommer oftare idag.

Några fördelar med larm:

- Du får snabbt veta om larmet är utlöst genom att ett sms skickas till angivet nummer om detta
- Man kan koppla larmet direkt till en larmcentral som sedan vidtar åtgärder, som t.ex. skickar ut väktare till plats
- Om man även har kameror kopplade till larmet börjar dessa att spela in lite innan larmet utlöser så att man sedan kan se vad som orsakade larmet
- Att ha larmskyltar kan vara avskräckande för inkräktare

Vi har valt att samarbeta med leverantörer som
sätter kvalitet och funktionalitet främst.
Som bland andra: