HSB stor Stockholm har i över 20 år varit en nära och trogen kund där vi fått möjlighet att leverera trygga säkerhetslösningar som passersystem och porttelefonsystem till deras bostadsrättsföreningar.

Sedan 2008 har vi haft förtroende att vara ramavtalsleverantör vilket medfört ett ännu starkare samarbetsklimat mellan föreningar, förvaltare och HSB nyproduktion. Tillsammans har vi utvecklat en modell för drift, hosting och administration av nyetablerade bostadsrättsföreningar.

Vi kallar den för HSB-modellen och den är under ständig utveckling för att möta det moderna boendet. Den moderna bostadsrättsinnehavaren ser ett passer- och bokningssystem lika självklart som rinnande vatten i kranen.

Vi ser fram mot ett fortsatt gott samarbete.