Vi projekterar och installerar professionella kamerasystem för övervakning av alla typer av objekt. Med ett kamerasystem ökar tryggheten och minskar risken för problem med skadegörelse och ansvarlöst uppförande. Väl synliga upplysningsskyltar har ofta en förebyggande effekt som kan förhindra problem.

Om det oönskade ändå inträffar inom det övervakade området finns det lagrade bildmaterialet att tillgå i systemets server eller via vår molntjänst där vi hjälper till med hantering och förmedling. Varje objekt kräver noggrann projektering så att förväntat resultat blir optimalt samt att kameralagen följs i sin helhet.

Kamerabevakningslag (2018:1200)