Genom ett väl utarbetat system för administrering
av våra kunders säkerhetssystem erbjuder vi vår tjänst:

Löpande administration av passerbrickor

Via ett elektroniskt beställningsdokument beställer styrelsens representant nya passerbrickor eller spärr av förlorade passerbrickor. Vi tillhandahåller utdrag från händelseregistret på förkommen anledning.

Revidering av porttelefon och boenderegister

Vi ändrar telefonnummer och namn vid överlåtelser av lägenheter.

Kundsupport

Vi finns alltid till hands för våra kunder under normala kontorstider, mån-fre 08.00-17.00

Debiteringsstöd

Beställningar av passerbrickor som ska debiteras den boende sänds direkt till den boende
och debiteringen kommer sedan att påföras avisystemet.

Hosting och systemunderhåll

Systemets databas installeras på våra servrar för fjärrsupport och varje dygn utförs schemalagda
databasbackupper för att säkerställa säkerheten.

Serviceavtal

Var tolfte månad utför våra servicetekniker service och revision ute på anläggningen där samtliga dörrmiljöer och kringutrustning kontrolleras. Vart tredje år byter vi reservkraftsbatterierna för att säkerställa att systemet fungerar även vid strömbortfall.

Fast pris

Kostnaden för våra tjänster inom Baxectotal är fast och baseras på antalet lägenheter i föreningen.
Kostnader som tillkommer är kostnad för passerbrickor och postförsändelser.

En uppskattad tjänst som avlastar styrelsens ofta digra arbete.